.: HOME :. .: O HŘE :. .: STÁHNI :. .: FAQ :. .: FOTO :. .: ČLÁNKY :. .: DISKUZE :. .: ODKAZY :. .: NAPIŠTE MI :.
HOME HOME Simulátor železničního
uzlu Brno
Poslední verze: JOP DOZ 2.5. 16.10.2014
Ohlédnutí za Dnem železnice 2006

Tak, jako již v mnoha minulých letech, se i tento rok konal na mnohých místech Den železnice. Tentokrát většina akcí připadla na sobotu 23.9. Já si po pečlivé úvaze vybral z bohatého programu mnoha míst návštěvu Prahy a následně Nymburka.
Ráno jsem se zanedbatelným, asi 8 minutovým zpožděním, dorazil do stanice Praha hl.n. Jelikož jsem již na Pražském dnu železnice byl v minulosti a program byl v podstatě obdobný, vybral jsem si jen exkurzi do dopravní kanceláře v Holešovicích. Pomocí MHD jsem se tedy dopravil do Holešovic. Zde se mi k zdokumentování naskytlo zajímavé (i když zde určitě ne neobvyklé) setkání 2 Pendolin, konkrétně 680 003 na SC směr Ostrava a 680 006 na Brněnském drakovi. Udělal jsem pár fotek a to už se blíží 10.hodina ? čas první prohlídky holešovické dopravy. Sraz zájemců o prohlídku byl právě na 1.nástupišti.
Dopravní kancelář s nachází ve 3.patře zdejší budovy. Ovládá se odtud nejen stanice Praha Holešovice, ale i část trati směrem k odbočce Rokytka až po Vítkov(včetně), na druhou stranu přes odbočku Stromovka až po stanici Kralupy nad Vltavou (Kralupy jsou již řízeny místně). Ve své podstatě se jedná o reléové zabezpečovací zařízení (RZZ) s číslicovou volbou, které bylo postupně inovováno, až do dnešní podoby, kdy rozhraní obsluhy je řešeno přes JOP (jednotné obslužné pracoviště) s přenosem čísel vlaků z okrajových stanic oblasti ? Prahy hl.n., Libně, Kralup. Předtím (před zřízením obsluhy přes JOP) se zadávání požadavků dělo ze řídící skříňky pomocí klasické číslicové volby. Jako památka na tuto dobu zůstal v dopravní kanceláři svislý panel s reliéfem celé řízené oblasti, který je členěn ve dvou řadách (viz přiložené foto). Vnitřní výzbroj panelu s reliéfem (kontrolní žárovky a průsvitky) je částečně vzhledem k nepotřebnosti odpojena ? indikace zůstaly zapojeny jen u stanice Praha Holešovice a to pouze z důvodu přehledu o místní dopravní situaci v případě výpadku JOPky.
Jak jsem se tedy již zmínil, v současné době se celá oblast ovládá přes JOP. Toto mají za úkol 2 vnitřní výpravčí, kteří se střídají ve směnách. Pro vlastní výpravu vlaků je pak v přízemí budovy ještě vnější (tzv. červený) výpravčí. Řízenou oblast mají rozdělenou mezi sebe ? první výpravčí panelista má na starosti Holešovice, část Rokytky, Vítkov a odbočku Stromovka, druhý zbytek trati do Kralup. Oba mají k dispozici 2 monitory s reliéfem kolejiště, vše doplňuje další monitor s vykreslovaným grafikonem vlakové dopravy (splněné i předvídané). V denní směně je ještě přítomen třetí zaměstnanec starající se o informační systém pro cestující (PRAGOTRON+automatizované hlášení) a agendu stanice.
Zajímavá prohlídka se zasvěceným komentářem skončila, já se přesunul spolu s kolegou metrem na hlavní nádraží. Zde jsem spatřil ?CityElefanta? 471 022, který jezdil okružní jízdy přes Smíchov a Most inteligence, Středočeskou Regionovu 814 001, která jezdila taktéž nějaké propagační jízdy. Ze Salzburgu přijel R206 se spořitelním plzeňským esem 363.127 v čele. Vzhledem k napěťové výluce byl navíc na přípřeži kocour (lokomotiva 742 405).
Okolo poledne přijíždí ze Smíchova můj další spoj ? R 751 Orlice, v čele s ?banánem? 150 003, se kterým se přes Lysou nad Labem vydávám do Nymburka, kde se koná druhá část mé plánované prohlídky. Cesta ubíhala pěkně, trochu jsem dočerpal síly z mých zásob jídla ?. Okolo jedné hodiny vystupuji v Nymburce, akorát včas, neboť na druhé koleji již stojí zvláštní motorový vlak ve složení 810+010+010, který se co nevidět vydá na okružní jízdu po železničním uzlu Nymburk. Každý dostává pamětní lepenkovou jízdenku. S menším zpožděním vyjíždíme na pražské zhlaví, po přestavení výhybek suneme do vjezdové skupiny. Opět po sestavě posunové cesty pokračujeme k hlavnímu místu obsluhy celého spádoviště ? k věži stavědla KOMPAS (zkrácenina z KOMplexní Automatizace Spádovišť).
V Nymburce je osazen KOMPAS nejvyšší - páté úrovně, vyvíjený již před rokem 89 v tehdejším ŽOS Česká Lípa a průběžně modernizovaný postupem doby. Nyní trochu stručně pro nezasvěcené, co to ten KOMPAS vlastně je. Již od počátku železnic při trochu rozsáhlejší síti tratí bylo potřeba řešit jeden problém ? a to jak co nejrychleji a pokud možno nejkratší cestou dostat náklad k zákazníkovi. A začal vznikat právě seřaďovací nádraží, kam se dopraví vlakem všechna zátěž z okolí. Konkrétně v Nymburce přijíždějící nákladní vlak vjede do vjezdové skupiny, odkud je posunující zálohou vytažen na lidově řečeno ?kopec? (přes svážný pahrbek). Kolejiště se z této výtažné koleje svažuje a dělí výhybkami na mnoho směrových kolejí. A tím je vlastně vyřešen problém nastíněný zpočátku. Potřebný počet vozů se ručně odpojí a pak již stačí drobné zatlačení lokomotivy a vozy ze svahu sjíždějí samotíží přes příslušně přestavěné výhybky na příslušnou směrovou kolej. Vozy z příjezdové vlaku do stanice A se řadí na jednu směrovou kolej, vozy do stanice B na druhou směrovou kolej atd. Když je vlak např. do stanice A sestaven (třeba i z několika přijíždějících vlaků), vozy se spojí, připřáhne se lokomotiva a nově sestavený vlak může odjíždět.
Zařízení KOMPAS na úrovni 5 právě celý tento proces v maximálně možné míře automatizuje. Ještě dříve, než přijíždějí vlak, který se bude rozřazovat, přijede do stanice, je známo díky počítačové síti jaké vozy veze a jaká je jejich stanice určení. Z těchto údajů vznikne tzv. tříděnka, zjednodušeně řečeno soupis skupin vozů se stejným určením. Na základě této tříděnky systém KOMPAS dokáže při spouštění vozů (tzv. odvěsů) zcela automaticky před odvěsem s dostatečným předstihem přestavovat výhybky na příslušné směrové koleje. Zatím tedy jediná ruční práce zůstává na posunovači, který odvěšuje podle údajů tříděnky nahoře u svážného pahrbku příslušný počet vozů. Přísunovou lokomotivu (i když je obsazena strojvedoucím) lze také řídit ze systému KOMPAS ze stavědla. Ale zpět k odvěsům ? možná vás již napadlo, co nebo kdo zastavuje jednotlivé odvěsy. Ano, je to další podstatná součást systému ? kolejová brzda. V Nymburce jsou umístěny již na počátku rozvětvování výtažné koleje (tzv. první a druhý sled brzd) a poté ještě za sebou s rozestupy 4 brzdy v každé směrové koleji. Celkem je v Nymburce instalováno 125 kusů těchto kolejových brzd.
Systém KOMPAS brzdy samočinně ovládá, úroveň 5 systému obsahuje tzv. cílové brzdění - systém ještě před první brzdou určí skutečnou váhu vozu a také jeho vstupní rychlost (většinou měření na principu radaru, někdy též na principu krátkých kolejových úseků, kdy se měří doba průjezdu úsekem známé délky). Posledním vstupním údajem u úrovně 5 KOMPASu je i délka obsazení cílové směrové koleje (jinak se pochopitelně brzdí, když cílová směrová kolej je prázdná, jinak, pokud na ní již je 30 vozů). Podle těchto vstupních údajů se vypočítá potřebný brzdný účinek a kolejové brzdy se samočinně řídí. Je ovšem také možné kdykoliv ručně přibrzdit, případně odbrzdit. Jak jsme měli možnost shlédnout, systém naprosto bezchybně a bezpečně (i například při nízké viditelnosti, kdy by byla ruční obsluha vzhledem k malému dohledu obtížná) dobržďuje odvěsy různé hmotnosti s různým nákladem (včetně například nebezpečných látek, jako je čpavek) a ty se pak při naprosto zanedbatelné rychlostí jen bezpečně ?ťuknou? o nárazníky vozů na směrové koleji a zastaví se. A tím je v podstatě celý proces u konce. Jen doplním ještě číslo pro utvoření představy ? za 24 hodin se v Nymburce rozřadí asi 1600-1800 vozů.
Po několika fotečkách se loučíme s panem inženýrem, co vedl zasvěcený výklad o celém systému, vracíme se do motoráku a úvratí přes vjezdovou skupinu a depo vjíždíme zpět do osobního nádraží. Ještě stihnu udělat pár fotek, než mi přijede spoj domů a toto malé ohlédnutí je pomalu u konce. Celou akci hodnotím jako podařenou, výklad byl v obou případech velice působivý jak pro laika, který o problematice mnoho (nebo i téměř nic) neví, tak i pro ty, kteří toho vědí více. Na případné dotazy pak také bylo vždy následně ochotně odpovězeno. Pokud se bude program příští rok opakovat, máte v článku určitě jistou inspiraci a tip na výlet.

PS: Omluvte kvalitu některých fotek, mají zde ponejvíc dokumentační charakter.

Setkání Pendolin
Rychlík Orlice v Nymburce
Středočeská Regionova
City Elefant

Kontrolní monitor JOP Holešovice
Dopravní kancelář Holešovice
Dopravní kancelář Holešovice

Budova stavědla KOMPAS v Nymburce
Obslužný pult KOMPAS Nymburk
Obslužný pult KOMPAS Nymburk
Odjezdová skupina Nymburk
Odvěs 3 cisteren na spádovišti u 2.sledu brzd
Vzduchové profukování výhybek
Panoráma Nymburk
© 2005-2014 Koudy Šíření obsahu webu bez souhlasu autora není dovoleno; Powered by PHP&MySQL, HTML 4.01 Transitional Valid